iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Stav k 26. 2. 2020 05:27:50

Nalezeno 31 záznamů.Poslední změna: 25.2.2020 10:15:22

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Darovací smlouva Obec OstopovicexŘímskokatol.farnost Troubsko DarSml Oznámení Obec Ostopovice 28.6.2018 30.6.2021 28.6.2018 dokument PDF (292 kB)
Informace o umístění opuštěného vozidla ou Oznámení Obec Ostopovice 3.2.2020 3.4.2020 3.2.2020 dokument PDF (332 kB)
Návrh rozpočtu Obce Ostopovice na rok 2020 RO2020 Rozp. a hosp. obce Obec Ostopovice 25.2.2020 13.3.2020 25.2.2020 dokument PDF (321 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r.2021 - 2023 2021-2023 Rozp. a hosp. obce Obec Ostopovice 25.2.2020 13.3.2020 25.2.2020 dokument PDF (343 kB)
Nedostatečně určitě zapsané osoby v KN UZSVM/B/37988/2019-H Oznámení Úřad pro zast.státu 2.9.2019 2.1.2024 2.9.2019 neregistrovaný (XLSX) (0,9 MB)
Opatření obecné povahy - kůrovec 14LH7893/2019-16212 Oznámení Ministerstvo zeměděl 4.4.2019 2.1.2023 4.4.2019 2 dokumenty
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 200064262 Oznámení E.ON 12.2.2020 6.3.2020 12.2.2020 dokument PDF (98 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí RO-3/2019-703 Oznámení katastrální úřad pro 5.2.2019 31.7.2020 5.2.2019 obrázek JPG (1,4 MB)
Oznámení pokrač.stav.řízení - Elektrifikace trati vč.PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1.etapa MO-SDO0348/19-6/Vb VV Drážní úřad 12.2.2020 27.2.2020 12.2.2020 dokument PDF (414 kB)
Rozpočtové opatření č.9 RO9 Oznámení Obec Ostopovice 28.1.2020 16.3.2020 28.1.2020 obrázek JPG (209 kB)
Rozpočtové provizorium pro rok 2020 RP2020 Oznámení Obec Ostopovice 18.12.2019 31.3.2020 18.12.2019 dokument PDF (180 kB)
Schválený rozpočet Obce Ostopovice na rok 2019 ro Oznámení Obec Ostopovice 20.12.2018 31.3.2020 20.12.2018 dokument PDF (193 kB)
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků UZSVM/B/41672/2016-H Oznámení Úřad pro zast.státu 15.9.2016 2.1.2024 15.9.2016 dokument PDF (37 kB)
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků UZSVM/B/55539/2015-H Oznámení Úřad pro zast.státu 22.12.2015 2.1.2023 22.12.2015 neregistrovaný (.PDF) (39 kB)
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2016 UZSVM/B/12608/2016-H Oznámení Úřad pro zast.státu 11.3.2016 2.1.2024 11.3.2016 neregistrovaný (XLSX) (15 kB)
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí UZSVM/B/45298/2017-H Oznámení Úřad pro zast.státu 13.9.2017 2.1.2024 13.9.2017 2 dokumenty
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN UZSVM/B/38146/2015-H Oznámení Úřad pro zast.státu 17.9.2015 2.1.2024 17.9.2015 2 dokumenty
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN UZSVM/B/10644/2019-H Oznámení Obec Ostopovice 4.3.2019 2.1.2024 4.3.2019 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2019 - Diecézní charita Rajhrad id Oznámení Obec Ostopovice 11.11.2019 28.11.2022 11.11.2019 dokument PDF (617 kB)
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ostopovice id Oznámení Obec Ostopovice 11.9.2019 15.9.2022 11.9.2019 dokument PDF (521 kB)
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ostopovice - Tělocvičná jednota Sokol Ostopovice id Oznámení Obec Ostopovice 20.11.2017 20.11.2020 20.11.2017 dokument PDF (458 kB)
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ostopovice - TJ Sokol sm Oznámení Obec Ostopovice 11.5.2017 11.5.2020 11.5.2017 dokument PDF (0,7 MB)
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ostopovice - TJ Sokol Ostopovice sml Oznámení Obec Ostopovice 18.4.2018 4.5.2021 18.4.2018 dokument PDF (545 kB)
Smlouva o poskytnutí invetičního příspěvku Sml Oznámení Obec Ostopovice 28.6.2018 30.6.2021 28.6.2018 dokument PDF (396 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2022 sv Oznámení Obec Ostopovice 18.12.2017 2.1.2023 18.12.2017 obrázek JPG (310 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 14LH17445/2019-16212 Oznámení Ministerstvo zeměděl 2.9.2019 2.1.2023 2.9.2019 3 dokumenty
Záměr obce o prodeji pozemku zo Oznámení Obec Ostopovice 24.2.2020 12.3.2020 24.2.2020 dokument PDF (162 kB)
Závěrečný účet obce za rok 2018 Oznámení Obec Ostopovice 20.5.2019 22.6.2020 20.5.2019 dokument PDF (0,9 MB)
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí UZSVM/B/11351/2018-H Oznámení Úřad pro zast.státu 2.3.2018 2.1.2023 2.3.2018 dokument PDF (55 kB)
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN UYSV(B/10615/2017-HM Oznámení Úřad pro zast.státu 27.2.2017 2.1.2024 27.2.2017 2 dokumenty
Zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. zv Oznámení Obec Ostopovice 17.9.2018 3.10.2023 17.9.2018 obrázek JPG (1,3 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.