iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Značka: UZSVM/B/11113/2020-H Zveřejněno od: 16.3.2020 10:53:09 Zveřejnit do: 2.1.2024 10:42:54 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zast.státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zast.státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 16.3.2020
Vyvěšeno do: 2.1.2024

Úřední deska – Obec

Vyvěšeno od: 16.3.2020
Má být vyvěšeno do: 2.1.2024

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 16.3.2020 10:53:09
Do: 2.1.2024 10:42:54

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.