iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Značka: UZSVM/B/38146/2015-H Zveřejněno od: 17.9.2015 15:11:17 Zveřejnit do: 2.1.2024 15:04:58 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zast.státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zast.státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 17.9.2015
Vyvěšeno do: 2.1.2024

Úřední deska – Obec

Vyvěšeno od: 17.9.2015
Má být vyvěšeno do: 2.1.2024

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 17.9.2015 15:11:17
Do: 2.1.2024 15:04:58

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.